Bord Stijl: -

Klik een zwarte bal aan (deze zal rood worden) en klik daarna op een lege plek op het bord. De bedoeling is om met deze beweging een andere zwarte bal te slaan. Deze zal dan van het bord verdwijnen.

Het doel van het spel is om zo weinig mogelijk blauwe balletjes over te houden op het speelbord.

Naar boven